Witamy na stronach Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym

alt

„ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci
śp. Tadeusza Tomasika
wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym.

Żegnamy wspaniałego , życzliwego człowieka. W naszej pamięci pozostanie jako osoba pełna humoru , energii i chęci do działania . Rodzinie i najbliższym  śp. Tadeusza składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się wyprowadzeniem z domu w środę 18 stycznia o godzinie 1230.
Pogrzebowa Msza Święta zostanie odprawiona w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym o godzinie 13
00.

Msza Święta w intencji zmarłego zamówiona od społeczności szkolnej, odprawiona zostanie 7 lutego o godzinie 1700.


 
 
Ferie zimowe
alt
Od 16 do 29 stycznia w województwie lubelskim trwają upragnione przez uczniów Ferie Zimowe.
Uczniowie naszej szkoły także odpoczywają od nauki i nabierają siły na nowy semestr.
Życzymy im bezpiecznego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do szkoły.

 
Boże Narodzenie
alt22 grudnia odbyła się uroczysta  akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie przedstawili wiersze o tematyce wigilijnej i świątecznej oraz zaśpiewali piękne tradycyjne polskie kolędy, które wprowadziły wszystkich w przedświąteczny nastrój.
20 grudnia w internacie odbyła się wigilia bożonarodzeniowa. W życiu społeczności internackiej jest to ważna uroczystość, ponieważ zgodnie z polską tradycją wychowankowie dzielą się opłatkiem oraz składają sobie życzenia. Spotkanie przy wigilijnym stole jest doskonałą okazją, aby ujawniły się wśród młodzieży najlepsze emocje i wzruszenia.
Boże Narodzenie to najweselsze i najbardziej rodzinne święta. Wszyscy cenią sobie ich specyficzny klimat, który roztacza się przez wiele dni przed i po 25 grudnia. Niech w życiu każdego z nas będą takie uroczyste chwile, dzięki którym stajemy się bardziej wrażliwi i serdeczni, bliscy i potrzebni.
 
Quiz wiedzy o zdrowiu
alt Przez dwa przedświąteczne grudniowe dni odbywał się Quiz podsumowujący udział naszej szkoły w programie ARS – jak dbać o miłość.  Tematyka Ouizu obejmowała zagadnienia programu czyli profilaktykę  przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Konkurs odbył się w dwóch grupach – jedna to uczniowie klas I (mieszkańcy internatu, którzy uczestniczyli w programie po raz pierwszy) druga grupa to uczniowie klas starszych. Uczestnicy Quizu bezbłędnie odpowiadali na pytania, wywiązały się także liczne dyskusje dotyczące zdrowego stylu życia.  Osoby najaktywniejsze zastały nagrodzone kalendarzami na nowy rok oraz torbami ufundowanymi przez SWISS CONTRIBUTION - patrona projektu.
Gratulujemy!

Koordynatorem programu i konkursu w naszej szkole była pedagog p. Katarzyna Cichocka. 

 
Spotkanie z wojskiem.
alt

Obrona Terytorialna Kraju – to temat zajęć prowadzonych przez majora Grzegorza Grabarczuka z 4 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Dęblinie dla uczniów klas o profilu wojskowym. Zajęcia odbyły się w środę, 14 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
Wojska Obrony Terytorialnej, zwane w skrócie WOT będą piątym rodzajem sił zbrojnych – obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. Niedawno ustawę w tej sprawie uchwalił Sejm RP. WOT uzyskają zdolności operacyjne do prowadzenia typowych działań zbrojnych lądowo-militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi, a także zdolności do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych na terenie naszego kraju.
Podczas spotkania uczniowie zadawali szereg pytań związanych z nowym rodzajem wojsk. Pytano o zadania, jakie będą realizowali żołnierze WOT, wyposażenie i umundurowanie, sposób pełnienia przez nich służby, miejsce pełnienia służby, sposób rekrutacji do WOT oraz oczywiście wysokość wypłacanego uposażenia żołnierzowi WOT.
Okazało się, że pierwszeństwo służby w WOT będą mieć członkowie organizacji proobronnych i absolwenci klas wojskowych. Żołnierze powoływani po raz pierwszy do służby, kierowani będą na szkolenie podstawowe wynoszące 16 dni, po którym składać będą przysięgę wojskową. Będą mieli oni również możliwość dalszego szkolenia, awansowania oraz otrzymywania odznaczeń. Służba wojskowa będzie pełniona rotacyjnie (minimum jeden weekend w miesiącu) i dyspozycyjnie.
Służba rotacyjna będzie pełniona w jednostce wojskowej, najczęściej leżącej blisko miejsca zamieszkania żołnierza. W tym czasie będzie trwało szkolenie zawodowe. Po 3 latach służby w WOT żołnierze ci nabywaliby pierwszeństwo w powołaniu do służby kandydackiej i zawodowej służby wojskowej. Za pełnioną służbę żołnierzom WOT będą wypłacane świadczenia w podobnym zakresie, jak żołnierzom rezerwy powołanym na ćwiczenia wojskowe. Oprócz tego przyznawany będzie comiesięczny dodatek „za gotowość bojową” (podnoszenie sprawności i kwalifikacji zawodowych oraz utrzymywanie zdolności do natychmiastowego stawiennictwa do służby pełnionej rotacyjnie). Możliwe będzie dofinansowanie kursów i nauki dla żołnierzy. Obecnie jest to kwota 500 zł miesięcznie.
Jednostki WOT są już tworzone między innymi w Siedlcach i Lublinie. W maju przyszłego roku planowane jest również utworzenie takiej jednostki w Białej Podlaskiej.

 
Wycieczka do Dęblina
alt Niedawno informowaliśmy o podpisaniu przez Panią Mariannę Brzozowską-Skwarek  Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym porozumienia z  Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie.
Są już pierwsze efekty z nawiązanej przez szkołę współpracy z Centrum Szkolenia. W dniu 13 grudnia uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym i policyjnym przez cały dzień przebywali na terenie jednostki. Podczas pobytu mieli okazję poznać historię Centrum, a także potrenować strzelanie z kbk AKMS, karabinka Beryl oraz PM na nowoczesnym trenażerze „Śnieżnik”, symulującym w trakcie strzelania prawdziwe pole walki.
Druga część zajęć odbywała się na terenie hangaru, gdzie stały statki powietrzne. Uczniowie mieli okazję wysłuchać pasjonującego wykładu o SU – 27, MIG – 29, F- 16, samolocie treningowym Iskra oraz o kilku helikopterach używanych przez polskie wojsko. Po wykładzie każdy mógł usiąść za sterami wyżej wymienionych samolotów i helikopterów.
Było wiele radości, emocji i zdjęć, które robiliśmy sobie nawzajem. W końcu nie każdy może usiąść w kabinie samolotu myśliwskiego F-16. W dniu 20 grudnia na zajęcia do Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie ruszają drugie klasy naszej szkoły. Zapewne znowu nie zabraknie uśmiechów z dobrze spędzonego czasu.
 
Twoja krew, moje życie
 alt
Twoja krew, moje życie - pod takim hasłem odbyła się 12 grudnia w naszej szkole kolejna już akcja krwiodawstwa zorganizowana współnie z  Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie. 
Odbiorcami krwi i jej składników są szpitale, kliniki oraz instytuty dokonujące tysięcy skomplikowanych operacji, przeszczepów i innych zabiegów, do przeprowadzenia których niezbędna jest krew – bezcenny, niezastąpiony lek – dar serca. W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie ok. 1,5 mln. przetoczeń krwi (transfuzji) ratujących życie i zdrowie ludzkie.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy oddawali honorowo krew dla ratowania życia oraz zdrowia pacjentów.
relacja FOTO na naszym Facebooku
 
"Wigilia Podlaska"
altPrzez 3 dni w naszej szkole gościliśmy uczestników 29 sesji Krajowej Komisji Humanistycznej Inicjatyw Edukacyjnych Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Sesja tematyczna  „Wigilia Podlaska” zgromadziła gości z  Polski Ukrainy i Białorusi. Uczestnicy mogli również przyjrzeć się ciekawej  ziemi łukowskiej zwłaszcza, że obchodzimy rok sienkiewiczowski. Bogaty program nie pozwolił uczestnikom nawet na chwilę wytchnienia. W organizację sesji zaangażował się Urząd Gminy Krzywda. Uczestnicy zachwyceni gościnnością i dużymi pozytywnymi zmianami w naszym środowisku obiecywali powrót w te strony. Wspólnie spędzony czas przy stole wigilijnym, wspólne kolędowanie i odwiedzanie nowych miejsc pozwoliło nam na wydobywanie z siebie możliwości twórczych zgodnie z główna zasadą Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia był emerytowany nauczyciel naszego Zespołu Szkół Pan Henryk Milanowicz
.
 
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
altPo raz pierwszy uczniowie szkół średnich z całej Polski biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, którą zorganizował Uniwersytet Warszawski wspólnie z Uniwersytetem im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie.
Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności, utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz szerzenie postaw prospołecznych i patriotycznych.
Olimpiada składa się z trzech etapów. W pierwszym z nich wzięło udział sześcioro uczniów z naszej szkoły. Ich zadaniem było sporządzenie samodzielnej pracy olimpijskiej na jeden z sześciu podanych przez organizatora tematów związanych z celem olimpiady. Praca mogła przybrać formę eseju, filmu, fotoreportażu lub nagrania audio.
Wysoko zostały ocenione prace naszych uczniów Moniki Klimek i Mateusza Suleja.  Ich eseje na temat: „Rodzina jako szkoła wychowania patriotycznego i obywatelskiego” znalazły uznanie w oczach komisji konkursowej i znaleźli się oni wśród 49 uczestników etapu wojewódzkiego.
W dniu 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbył się drugi etap Olimpiady.  Monika i Mateusz walczyli dzielnie rozwiązując wraz z pozostałymi 47 osobami test wiedzy przygotowany przez Komitet Główny Olimpiady. Test obejmował wiedzę o bezpieczeństwie Państwa i jego obywateli.
Do zawodów centralnych, które odbędą się w marcu 2017 r. zakwalifikowanych zostało dziesięcioro uczestników olimpiady z każdego województwa. Stawką jest między innymi 36 indeksów na renomowane wyższe uczelnie, na kierunek „Bezpieczeństwo”.
Bardzo niewiele zabrakło naszym uczniom by cieszyć się z awansu do finału Olimpiady. Niestety uplasowali się poza pierwszą dziesiątką. Ale „pierwsze koty za płoty”, w przyszłym roku walczymy dalej. Cieszymy się, że Monika i Mateusz znaleźli się wśród najlepszych w województwie i godnie reprezentowali Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
Zachęcamy wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w przyszłorocznej II edycji Olimpiady. Dla chętnych podajemy adres strony internetowej, gdzie można uzyskać więcej wiedzy na temat Olimpiady:
http://www.owobio.edu.pl.
 
Szlachetna Paczka

altTrwa weekend cudów. Jeden z nich stał się dzięki nam!

Kolejny raz szkolna społeczność Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym przygotowywała Szlachetną Paczkę. Jak działa Paczka? Najpierw wolontariusze – działający lokalnie w blisko 900 rejonach – docierają do biednych rodzin. Wybierają te, dla których pomoc Paczki będzie szansą na zmianę. Taka jest idea paczki, ma pomóc ludziom zmienić swój los dając nie rybę, nie wędkę, lecz mentalność wędkarza.

Następnie anonimowe opisy rodzin trafiają do internetowej bazy na szlachetnapaczka.pl. Od Weekendu Otwarcia (19-20 listopada), można zostać Darczyńcą – wybrać rodzinę i przygotować pomoc odpowiadającą na potrzeby rodziny. Najczęściej Darczyńca zaprasza do wspólnego przygotowania paczek swoich najbliższych, znajomych i współpracowników. Wsparciem w przygotowaniu pomocy jest wolontariusz.

W czasie Finału (11-12 grudnia), Darczyńca dostarcza pomoc do magazynu, a następnie wolontariusz  przekazuje je rodzinie.

Paczka inspiruje do stawania się kimś więcej, do wygrywania swojego życia i zostania Bohaterem. Bohaterami są: wolontariusz, rodzina, darczyńca i dobroczyńca – wszyscy, którzy angażują się w projekt. Na każdym poziomie, każda z tych osób odkrywa w sobie chęć przekraczania siebie – podejmowania wyzwań i ich wygrywania. 

Paczkę może przygotować każdy, my zrobiliśmy to wspólnie z naszymi uczniami i ich rodzinami, pomogli nam również członkowie parafii Radoryż Kościelny. Wspólnie dzieliliśmy się radością pomagania. 


 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 39

Szukaj

Online ...

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Statystyka

Odsłon : 456096

Galeria zdjęć

No images
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009-2010 by Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym